ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เจษฎา  ธีระตระกูล

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ

Home ติดต่อเรา ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองโพวิทยา

ที่อยู่:
หมู่ที่ 9 บ้านหนองโพ
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : 70120
โทรศัพท์ : 0-3238-9491
โทรสาร : 0-3238-9491
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำบล :หนองโพ อำเภอ :โพธาราม
ราชบุรี
70120
ไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0-3238-9491
แฟกซ์: 0-3238-9491
http://www.nongphowittaya.ac.th

 
ดาวน์โหลดข้อมูลเป็น วีการ์ด