ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เจษฎา  ธีระตระกูล

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ

Home สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนของเรา มีสัญลักษณ์เป็นรูปใบโพธิ์ 3 ใบ

อยู่บนกิ่งไม้ที่มัดรวมกัน

ล้อมรอบวงกลมที่เป็นดอกบัว 8 กลีบ

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว

 

อักษรย่อ

น.พ.ว.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 10:28 น.)